Danh sách khách hàng công ty SAKA 

STT

TÊN KHÁCH HÀNG

ĐỊA CHỈ

DỊCH VỤ SỬ DỤNG

VIDEO GIAO HÀNG

1

 Anh Khánh

Quảng Ninh

Nồi nấu rượu bằng điện và tủ nấu cơm 100kg, máy lọc rượu

Click để xem

2

 Anh Tuấn

Thanh Đình, Việt Trì, Phú Thọ

Nồi nấu rượu và Tủ nấu cơm nấu bằng củi 60kg

Click để xem

3

 Anh Giang

Tân Trào, Tuyên Quang

 Máy lọc rượu

Click để xem

4

 Bắc Khi

 Sơn Đông, Lập Thạch, Vĩnh Phúc

Nồi nấu rượu 50l bằng củi và tủ nấu cơm 50kg

Click để xem

5

 Anh Doãn Chanh

Hiệp Sỹ, Tây Kỳ, Hải Dương

Nồi nấu rượu 20kg bằng điện và tủ nấu cơm

Click để xem

6

 Anh Hòa Thái

 Khu 3, Thanh Bình, Việt Trì, Phú Thọ

Nồi nấu rượu 50kg và tủ nấu cơm

Click để xem

7

 Bác Thịnh

 Trưởng Thinh, Phú Thọ

Nồi nấu rượu bằng điện 20kg  

Click để xem

8

 Anh Hợi

Tam Điệp, Ninh Bình 

Nồi nấu rượu bằng củi 

Click để xem

9

 Anh Hợi

 Bình Hào, Yên Thắng, Yên Mô, Ninh Bình

Nồi nấu rượu bằng củi 50kg và tủ nấu cơm 

Click để xem

10

 Anh Quý

Sapa Lào Cai

Nồi nấu rượu bằng củi 100kg và tủ nấu cơm 100kg 

Click để xem