Lắp đặt nồi nấu rượu bằng củi và tủ nấu cơm tại Phú ThọNồi nấu rượu và tủ nấu cơm 20kg gạo nấu bằng củi . Không khê khét rượu . Thời gian nấu 3 giờ xong 20 kg gạo bao gồm cả nấu cơm và nấu rượu . Tiêu hao 1kw điện trên 1 kg gạo bao gồm cả nấu cơm và nấu rượu . Điện áp 220v hoặc 380v. Thao tác tủ cơm đơn giản, dễ sử dụng.