Lắp đặt nồi nấu rượu bằng củi tại Vĩnh PhúcNồi nấu rượu bằng củi và tủ nấu cơm 200 kg gạo một lần nấu. Tiết kiệm một nửa củi so với nồi truyền thống. Nấu 6 giờ xong 200 kg gạo bao gồm cả nấu cơm và nấu rượu . Tăng 8 lít rượu trên 200kg gạo so với nồi truyền thống. Thao tác tủ nấu cơm mở cánh ngang nhẹ nhàng cơm chín đều.