Nồi nấu rượu bằng củi, tủ nấu cơm 60kg lắp đặt tại Phú Thọ

Nồi nấu rượu bằng củi ruột đồng vung đồng và tủ nấu cơm 50 kg gạo 1 lần nấu. Rượu thơm ngon không khê khét rượu . Nấu 5 giờ xong 50 kg gạo bao gồm cả nấu cơm và nấu rượu . Tăng 2 lít rượu trên 50 kg gạo so với nồi truyền thống. Tiết kiệm một lửa củi so với nồi truyền thống

Xem chi tiết